Tervetuloa vaikuttamaan kirjoitustulkkaukseen Suomessa!

17.3.2007 perustettu Suomen kirjoitustulkit ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kirjoitustulkkien yhdyssiteenä sekä edistää kirjoitustulkkitoimintaa Suomessa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu kirjoitustulkkikoulutuksen saaneista tulkeista, kannatusjäsenistä ja opiskelijajäsenistä.

Suomen kirjoitustulkit ry on Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän jäsen.