Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen kirjoitustulkit ry

Radanrakentajantie 4 E 92, 00520 Helsinki

www.kirjoitustulkit.com


Yhteystiedot

Puheenjohtaja Iida Bernhardt

Sähköposti: skry.puheenjohtaja@gmail.com


Rekisteriasioita hoitavan yhteystiedot


Sähköposti: skry.jasensihteeri@gmail.com


Rekisterin nimi

Suomen kirjoitustulkit ry:n jäsenrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa sekä oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenluettelo, jäsenpalvelut, yhdistyksen sisäinen tiedottaminen ja viestintä, jäsenmaksujen perintä, tilastolliset tarkoitukset.


Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenen nimi ja kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, liittymisaika- ja eroamisaika, jäsenyyslaji


Tietolähteet

Yhdistyksen jäseniltä itseltään


Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ja sen toiminnan ulkopuolisiin tarkoituksiin. Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita.Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Henkilöiden tiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä.


Tietojen suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedot on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisteritietoihin on pääsy jäsenkirjurin lisäksi puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Tarkastuspyyntö tai muu tietojen käsittelyyn liittyvä pyyntö tulee mielellään lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle joko postitse tai sähköpostin liitetiedostoksi skannattuna.


Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli rekisterinpitäjä muuttaa selostetta, päivitämme selosteen internet-sivuilllemme. Jos tehtävät muutokset ovat merkittäviä, yhdistyksen jäseniä informoidaan myös sähköpostitse.