Yhdistys

Suomen kirjoitustulkit ry

Kirjoitustulkkien yhdistys on perustettu yhdistämään kirjoitustulkkeja, jotka työskentelevät eri puolilla Suomea. Yhdistyksen koulutuspäivissä ja tapaamisissa voidaan keskustella alan tapahtumista, jakaa teknisiä oivalluksia ja laitevinkkejä sekä saada ammattitaitoa tukevaa lisäkoulutusta.

Jäsentapaamisten ja koulutuksen lisäksi iso osa Suomen kirjoitustulkit ry:n roolia on asiantuntija- ja vaikuttamistyö. Yhdistys on Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä ja osallistuu sekä työryhmän jäsenenä sekä itsenäisenä yhdistyksenä tulkkausalaa koskeviin kannanottoihin, kommentteihin ja asiantuntijapuheenvuoroihin. Vuonna 2021 Suomen kirjoitustulkit ry on ollut mukana Asioimistulkin ammattisäännöstön päivitystyössä yhdessä muiden tulkkijärjestöjen kanssa, sekä kommentoinut Kelan Vammaisten tulkkauspalvelun viimeisintä hankintaa.