Tutkimus ja kirjallisuus

Kirjoitustulkkauksen tutkimus

Suomessa tehdään tutkimusta kirjoitustulkkauksesta eri tahoilla. Tänne on kerätty linkkejä sähköisiin julkaisuihin, joista löytyy lisätietoa kirjoitustulkkauksesta ja siihen liittyvistä teemoista.

Vinkkaa meille etusivun yhteydenottolomakkeen kautta julkaisuja, jotka eivät ole koonnissa ja lisäämme ne mukaan.

Opinnäytetöitä kirjoitustulkkauksesta

Kirjoitustulkkeja koulutetaan muun muassa Diakonia-ammattikorkeakoulussa sekä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa osana Tulkki (AMK) tutkintoa.

Sähköisenä julkaistavat opinnäytetyöt löytyvät ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden julkaisukanavasta, Theseuksesta.

Pro gradu -tutkielmia kirjoitustulkkauksesta

Tampereen yliopistossa on tehty Pro gradu -tutkielmia kirjoitustulkkauksesta.

Tutkielmat sekä muut yliopiston julkaisut löytyvät sähköisenä Tampereen yliopiston Trepo-tietokannasta.

Tulkkauksen tulevaisuudennäkymät

Humak ja Diak ovat yhteistyössä tehneet selvityksen tulkkausalan tulevaisuudennäkymistä, jossa on käsitelty myös kirjoitustulkkausta yhtenä osana vammaisten tulkkauspalvelua.

Päivi Rainón ja Gun-Viol Vikin tekemä selvitys löytyy täältä.


Tutkimusartikkeleita kirjoitustulkkauksesta

  • Liisa Tiittulan artikkeli puheen affektiivisuuden välittymisestä kirjoitustulkkauksesta.


  • Sharmin, Wiklund ja Tiittula ovat julkaisseet englanninkielisen tutkimusartikkelin kirjoitustulkkauksen lukuprosessista.