Kirjoitustulkkaus

Kirjoitustulkkaus muuttaa puheen näkyväksi

Kirjoitustulkkaus on tulkkausmuoto, jossa puhe kirjoitetaan tekstiksi tietokoneen tai mobiililaitteen ruudulle tai käsin paperille.

Kirjoitustulkki on koulutettu kielenkäytön ammattilainen, joka noudattaa työssään ammattieettistä säännöstöä.