Etätulkkaus

Kirjoitustulkkaus on mahdollista etänä

Etäkirjoitustulkkauksella tarkoitetaan, että tapahtuma, kirjoitustulkit ja kirjoitustulkkausta seuraavat asiakkaat ovat fyysisesti eri tilassa.

Nykyään useat seminaarit järjesetään ns. hybriditapahtumina, joihin on mahdollista osallistua sekä etänä että paikan päällä. Joskus koko tapahtuma järjestetään etäalustalla, kuten Zoomissa tai Teamsissa. Julkiset toimijat, järjestöt ja yritykset streamaavat tapahtumiaan verkon kautta. Kaikkiin edellämainittuihin tapahtumiin voi tilata kirjoitustulkin.

Asiakkaan on mahdollista tilata etätulkkaus itse Kelan vammaisten tulkkauspalvelusta tai tulkkauksen voi hoitaa tapahtuman järjestävä taho. Tapahtumajärjestäjille voi myös vinkata, että kirjoitustulkkaus parantaa heidän tapahtumansa saavutettavuutta ja toivoa heidän järjestävän tulkkauksen paikalle.Muistilista etätulkkitilaukseen:

Näitä asioita on hyvä miettiä, kun tekee tulkkitilauksen etänä. Kelan tilaukseen kiinnitetyn tulkin kanssa voi myös keskustella tilauksen toteuttamisesta.

  • Tulkkitilauksessa on hyvä mainita, millaisesta tapahtumasta on kysymys.

  • Mitä ohjelmistoa tulkkaukseen halutaan käyttää? Onko esimerkiksi jo tiedossa, että tulkattava kokous järjestetään tietyllä ohjelmalla, kuten Zoomilla tai Teamsilla.

  • Miten tulkkeen halutaan näkyvän? Halutaanko, että tulke näkyy tv-tekstityksen tapaan vai lukeeko asiakas tulketta niin sanotusti koko näytöltä?

  • Onko tulkkeen tarkoitus näkyä kaikille tilaisuuteen osallistuville?

  • Onko asiakas paikalla tilaisuudessa vai osallistuuko etänä? Vai onko tulkki paikan päällä, mutta asiakas on itse etänä?

  • Tapahtuman järjestäjän yhteystiedot on aina hyvä mainita tilauksessa, jotta tulkki voi pyytää aineistoa perehtymistä varten ja tarvittaessa tarkistaa järjestäjän kanssa tapahtuman yksityiskohtia.

  • Kirjoitustulkkaus olisi hyvä tilata puoli tuntia ennen tilaisuutta, jotta tarvittavat säädöt ja etätulkkauksen toimivuus ehditään testata ennen tilaisuuden alkamista.