Etätulkkaus

Kirjoitustulkkaus on mahdollista etänä

Etäkirjoitustulkkauksella tarkoitetaan, että tapahtuma, kirjoitustulkit ja kirjoitustulkkausta seuraavat asiakkaat ovat fyysisesti eri tilassa.

Nykyään useat seminaarit järjesetään ns. hybriditapahtumina, joihin on mahdollista osallistua sekä etänä että paikan päällä. Joskus koko tapahtuma järjestetään etäalustalla, kuten Zoomissa tai Teamsissa. Julkiset toimijat, järjestöt ja yritykset streamaavat tapahtumiaan verkon kautta. Kaikkiin edellämainittuihin tapahtumiin voi tilata kirjoitustulkin.

Asiakkaan on mahdollista tilata etätulkkaus itse Kelan vammaisten tulkkauspalvelusta tai tulkkauksen voi hoitaa tapahtuman järjestävä taho. Tapahtumajärjestäjille voi myös vinkata, että kirjoitustulkkaus parantaa heidän tapahtumansa saavutettavuutta ja toivoa heidän järjestävän tulkkauksen paikalle. Muistilista etätulkkitilaukseen:

Näitä asioita on hyvä miettiä, kun tekee tulkkitilauksen etänä. Kelan tilaukseen kiinnitetyn tulkin kanssa voi myös keskustella tilauksen toteuttamisesta. 

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanke

Diakonia-ammattikorkeakoulu on Tulevaisuuden tulkkaustaidot hankkeessaan luonut etätulkkauksen suositukset, johon on koottu hyviä etätulkkauskäytänteitä, kerrottu etätulkkauksesta ja annettu esimerkkejä etätulkkauksen käytöstä. Suosituksissa löytyy useita osioita niin tulkeille, asiakkaille kuin tilaisuuden järjestäjille. Suositukset löytyvät hankkeen kotisivuilta.